Ugoszcz, bobrza tama
Poranek nad Bugiem
Muzeum w Kamieńczyku
Struga, survival
Łabędzie
Pascal nie gotuje ale... szaleje. Offroad nad Liwcem
Zakole Bugu Kamieńczyk
Pascal ugotował
Nad Bugiem - piękne Mazowsze
Ugoszcz, mostek
Wywłoka - spływ Bugiem
Jedynką po Liwcu i Bugu

Rzeka Bug

Bug to wspaniała dzika rzeka

Początek jej znajduje się na Ukrainie w Werchobożu koło Złoczowa na poziome 310 m n.p.m. a koniczy swój bieg na Jeziorze Zegrzyńskim na wysokości 75m n.p.m. Na odcinku 363 km jest naszą granicę wschodnią z Ukrainą i Białorusią. Do Polski wpływa w miejscowości Gołębie. Całkowita długość Bugu to 772 km w tym w Polsce 587 km.

Po drodze mija wiele ciekawych miejscowości, trudno je opisać ale chociaż zaznaczę ich obecność przy rzece.

Gołębie - pierwsza miejscowość polska na trasie Bugu. Istnieje od XVw. warto do niej wstąpić

Kryłów - pow. hrubieszowski; początki istnienia X w. Warto zobaczyć ruiny zamku Ostrorogów, bramę pałacową z 1820r, trzy cmentarze rzymsko katolicki, unicki i żydowski

Strzyżów i Zosin - w Zosinie znajduje się najdalej na wschód wysunięty punkt Polski. 

Dorohusk - wieś w pow. chełmskim. Warto zobaczyć pałac barokowy z XVIII w.oraz kościół parafialny z 1821r

Wola Uhruska - pow. włodawski; wzmianki z 1531r. Zobaczyć można zabytkową wieże ciśnień oraz dom żydowski z dwudziestolecia międzywojennego. 

Włodawa - miasto powiatowe, źródła mówią o jej istnieniu w XIII w. Zabytki godne uwagi: barokowy kościół św. Ludwika z 1739r.i klasztor o. Paulinów. Cerkiew Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z 1840r, Wielka Synagoga z 1764r oraz unikat Czworobok jedyny w Polsce

Sławatycze - pow. bialski. Pierwsze wzmianki to rok 981, bużliwa historia miejscowości.

Kodeń - pierwsze wzmianki to XVI w. Bardzo urolkiwa miejscowość. Do obejżenia: Kalwaria Kodeńska z 1930r, ruiny pałacu Sapiehów, kościół żw. Ducha z XVIw, pałac Placencja - dawna własność Sapiehów, Bazylika św. Anny z 1629r wraz z cudownym obrazem Matki Bożej Kodeńskiej, kaplica cmentarna z 1683r, zabytkowa brama unicka i wiele interesujących miejsc i obiektów.

Neple - wieś istniała przed 1430r. Posiada szereg zabytków: zespół dworski rodziny Niemcewiczów, piętrowy budynek dworski z XIX w. miejsce pobytu cara Aleksandra I, kamienna baba ciekawy głaz ze średniowiecza, czołg Armii Czerwonej, który jako pierwszy przeprawił się przez Bug i wypchnął Niemców z miasta.

Pratulin - wieś naznaczona śmiercią za wiarę.

Niemirów - pierwsza miejscowość na naszych trasach. Miejsce robiące wrażenie, pas nadgraniczny w pobliżu miejsca wodowania kajaków, wieś nazywała się najpierw Niwice istniała ok. 1495r. Wieś jest ładna i niewielka ale widać, że była miastem. Warto zobaczyć kościół św. Stanisława barokowo-klasycystyczny z 1780r a obok brama z dzwonnicą z 1823 r. na której, znajdują się barokowe dzwony z XVIII w. odlane w Gdańsku i Warszawie. Góra Zamkowa ze średniowiecznym grodziskiem z XI wieku. Przy samej granicy można znaleźć pozostałości po cmentarzu żydowskim, betonowe schrony z 1940 - 41 r. Linia Mołotowa. 

Mielnik - 1018 rok teren zajął Bolesław Chrobry i tak zostało. Oczywiście jak to na kresach raz ziemie były w jednych rękach a innym razem w drugich. Ale też to wpłynęło na bogactwo kulturowe tej ziemi. 

  • Góra Zamkowa nad Bugiem, to tutaj stał murowany zamek ale potop szwedzki był dla niego bezlitosny i spłonął. W tym miejscu została zawarta Unia mielnicka z Litwinami
  • Ruiny kościoła Świętej Trójcy z przed 1420r. 
  • Kościół parafialny Przemienienia Pańskiego z lat 1912-1920. 
  • Prawosławna cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z 1825r.
  • Prawosławna kaplica cmentarna Opieki Matki Boskiej wzniesiona w 1776. 
  • Synagoga żydowska z poł. XIX w. Murowana z cegły na rzucie prostokąta, otynkowana z babińcem. 

Ok. 10 km od Siemiatycz znajduje się Święta Góra Grabarka. Miejsce wyjątkowe oraz szczególne dla wyznawców prawosławia w Polsce. Warto zobaczyć to miejsce. Na górze znajduje się cerkiew oraz od 1947r. żeński monastyr św. Marty i Marii. Góra cała jest usłana krzyżami, które przynieśli pielgrzymi, co po dziś dzień się dzieje. Jest to związane z objawieniem w 1710r. Szalał epidemia cholery i jeden z mieszkańców usłyszał, że każdy kto zaniesie krzyż na Górę będzie ocalony, tak też się stało. U stóp góry jest też cudowne źródło.

W roku 1990 cerkiew kompletnie spłonęła na skutek podpalenia, została odbudowana i w 1998r wyświęcona. W święto Przemienienia Pańskiego (18-19 sierpnia) na drodze do Grabarki można spotkać wielu pielgrzymów z krzyżami. Idą z różnych stron a ostatni odcinek drogi pokonują na kolanach. Polecam to miejsce.

Drohiczyn - początki VII w. odmaleziono kurhany z tego okresu. 1038r - uznaje się za date założenia grodu. Dawna stolica Podlasie. Jest to miasto z bardzo bogatą historią. Do dzisiaj istnieje wiele zabytków oraz góra zamkowa, z której można podziwiać wijący się Bug.

Co warto zobaczyć: góra zamkowa, bazylika katedralna Trójcy Przenajświętszej z 1696, klasztor Jezuitów 1729r, kolegium Jezuitów 1746r - obecnie seminarium duchowne, zespół klasztorny Franciszkanów z szeregim obiektów z 1682-1715, zespół klasztorny Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych z 1734 - 1738r, cerkiew św. Mikołaja z 1792r, schrony bojowe - linia Mołotowa.

Miasteczko bardzo ciekawe.

Granne - wieś powstała w XI w. Bitwa pod Krzemieniem 24 lipca 1792r. Do 1850 była tutaj na Bugu komora celna. Zabytki: z XVII w. kapliczka przed kościołem pw. Jana Chrzciciela z XVII.

Nur -  miejscowość ze śladami osadnicwa z okresu paleolitu. Średniowieczna osada targowa a pierwsza parafia mogła istnieć w XII lub XIIIw. Miejscowość położone jest na skrzyżowaniu DK63 oraz DW694, na prawym brzegu Bugu.  Do dnia dzisiejszego został zachowany układ przestrzenny z 1 połowy XVw z rynkiem. Z Nuru jest blisko do Ciechanowca, w którym znajduje się skansen.

Zuzela - stara wieś położona w gminie Nur. Początki jej to okres neolitu. Obecnie istniej w Zuzeli kościół z 1908 - 19013r, a w nim renesansowy kielich z 1642r, srebrny krzyż ołtarzowy z 1604r, monstarncja i gwiazda orderowa z XVIIIw oraz ornat z XVIw. W Zuzeli urodził się Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński i Jego pamięci poświęcone jest muzeum znajdujące się w starej szkole powszechnej z 1900r. Z Zuzeli pochodziła również, pierwsza żona Czesława Miłosza - Janina Miłosz 1909 - 1986.