Łabędzie
Wywłoka - spływ Bugiem
Ugoszcz, mostek
Pascal ugotował
Struga, survival
Jedynką po Liwcu i Bugu
Poranek nad Bugiem
Pascal nie gotuje ale... szaleje. Offroad nad Liwcem
Zakole Bugu Kamieńczyk
Muzeum w Kamieńczyku
Ugoszcz, bobrza tama
Nad Bugiem - piękne Mazowsze

Jak się przygotować do spływu? Kilka wskazówek. 

Najważniejsza to zabrać ze sobą zdrowy rozsądek :) A bardziej konkretnie:

Odwój – co to jest?

Odwój jest to lokalna cyrkulacja nurtu np. na rzece. Powstaje najczęściej na sztucznym progu wodnym lub też na skutek naturalnej przeszkody.

 Odwój to bardzo niebezpieczne zjawisko dla osób znajdujących się wodzie. Woda zostaje silnie napowietrzona podczas spadku z progu. Jej gęstość maleje i utrzymanie się człowieka napowierzchni jest bardzo trudne. Dodatkowo za odwojem powstaje cofka, która wciąga w odwój. Im większy uskok na progu tym zjawisko to jest mocniejsze i oczywiście bardziej niebezpieczne. Odwój wciąga nie tylko ludzi, ale również przedmioty płynące rzeką.